kompetencer_main

Kompetencer der giver sammenhængskraft

Beskrivelse:

Målsætningen er som fundament, at sikre en tydelig kortlægning af tilgængelige kompetencer i Sundhedsforvaltningen.

Vi forestiller os en model som vi kalder ” Det hele menneske modellen ”. – Vi tænker modellen som et solsystem hvor vi sætter borgeren i centrum, som solsystemets omdrejningspunkt.

Modellen symboliserer derefter tilhørende planeter, med hver sine kompetencer, som efterfølgende kan kombineres efter en beskrevet fremgangsstrategi. Hele modellen er synliggjort via beskrivende APP`s, der således blotlægger muligheder for tværfaglig samarbejdsveje. Desuden kan der sikres Geografisk fleksibilitet og synergi der kan optimere indsatsen.

Modellen sikrer at den indhøstede viden forbliver tilgængelig i solsystemet. – Dermed også den gode historie.

 

 


Tilbage til toppen ↑